ASESORÍA FISCAL - LABORAL - CONTABLE - SEGUROS
Garantía, Seriedade, Eficacia, Honestidade.

O departamento de asesoría fiscal conta con persoal altamente cualificado para atender as necesidades de cada cliente, independentemente do seu réxime tributario.

As PEMES, os autónomos e moitos particulares xa nos pediron asesoramento e confiaron na nosa experiencia para orientarlles sobre o xeito máis eficiente de tributar. Asesorámoslle para elixir a mellor alternativa e optimizar a súa situación fiscal

SERVICIOS:

 • Asesoramento xeral tributario.
 • Confección e presentación de todas as declaracións fiscais de empresas e particulares.
 • Creación e/ou reestruturación de sociedades patrimoniais e empresariais.
 • Contabilidade oficial.
 • Presentación, tramitación, estudo, seguimento e comprobación das declaracións e liquidacións de impostos.
 • Intervención ante os órganos de xestión da administración tributaria.
 • Confección dos libros rexistro obrigatorios.
 • Recursos administrativos.
 • Imposto sobre actividades económicas.
 • Imposto sobre a renda das persoas físicas.
 • Imposto sobre o valor engadido.
 • Pagos a conta do IRPF e rendas do capital.
 • Aprazamentos de pago ante facenda.
 • Requirimentos.
 • Declaración de operacións.
 • Declaración de operacións intracomunitarias.
C/. Álvaro Cunqueiro, nº15 - Entlo. 2
Apartado de correos 103 - 27780 FOZ (Lugo)
Telf.:982133022 - Fax.: 982133023
asesoria@asesoriamarcosfernandez.es