ASESORÍA FISCAL - LABORAL - CONTABLE - SEGUROS
Garantía, Seriedade, Eficacia, Honestidade.

O departamento de asesoría contable conta cun persoal altamente especializado e cualificado, e encárganse do seguimento, estudo e análise da contabilidade, ordenándoa para a formulación das contas anuais, asesoramento fiscal, contable e mercantil, confección de declaracións fiscais e en xeral todas as actividades ante os órganos, xestión e inspección da administración tributaria, rexistro mercantil, etc.

SERVICIOS:

  • Asesoramento contable.
  • Asesoramento fiscal e mercantil.
  • Planificación fiscal.
  • Representación ante a administración tributaria.
  • Defensa fiscal do contribuínte.
  • Creación de todo tipo de sociedades.
  • Informes e elaboracións de contas anuais.
  • Imposto sobre sociedades.
  • Imposto sobre a renda de persoas físicas.
  • Confección e legalización de libros de contabilidade.
C/. Álvaro Cunqueiro, nº15 - Entlo. 2
Apartado de correos 103 - 27780 FOZ (Lugo)
Telf.:982133022 - Fax.: 982133023
asesoria@asesoriamarcosfernandez.es