ASESORÍA FISCAL - LABORAL - CONTABLE - SEGUROS
Garantía, Seriedade, Eficacia, Honestidade.

D. MARCOS FERNÁNDEZ GARCÍA (Xerente)
Departamento de asesoría de empresas
Graduado Social pola Universidade de Compostela colexiado nº292
Administrador de fincas
Axente de seguros colexiado nº 74013

Dª. MAYRA PALEO EIROA - Departamento fiscal
Técnico superior en administración e finanzas
Master en asesoría fiscal e laboral

Dª. MERCEDES BASANTA RODRÍGUEZ
Departamento fiscal
Técnico especialista en administración de empresas

Dª. Mª LOURDES CARRIEGO GÓMEZ - Departamento laboral
Graduado social pola Universidade de A Coruña
Curso práctico especialista en seguridade social

Dª. Mª JESÚS BASANTA ÁLVAREZ - Departamento laboral
Diplomada en ciencias empresariais pola Universidade de Santiago de Compostela.
Curso de especialización en seguridade social.

Dª. ANA BELÉN LORENZO GARCÍA - Departamento de contabilidad
Licenciada en administración e dirección de empresas pola Universidade de Santiago de Compostela
Master en recursos humanos
Master en prevención de riscos laborais
Curso post-grado en asesoría fiscal

Dª. Mª PILAR ÁLVAREZ ABRAÍDO - Departamento de contabilidad
Licenciada en ciencias económicas e empresariais pola universidade da A Coruña
Master en tributación e sistema fiscal

Dª. DIANA VALE IGLESIAS - Departamento de contabilidad
Técnico superior en Administración e finanzas

C/. Álvaro Cunqueiro, nº15 - Entlo. 2
Apartado de correos 103 - 27780 FOZ (Lugo)
Telf.:982133022 - Fax.: 982133023
asesoria@asesoriamarcosfernandez.es