O departamento de asesoría laboral conta igualmente que nas outras áreas con persoal altamente cualificado e encárganse da xestión e asesoramento no ámbito da xurisdición social, orientado aos clientes da modalidade de contratación que máis lle convén, axudas e subvencións, confección de nóminas, liquidación da seguridade social a través do sistema REDE, e asistencia ante a inspección laboral

SERVIZOS: