Para cumprir o noso obxectivo de satisfacer día a día as necesidades dos nosos clientes e ofrecerlles sempre a mellor gama de servizos, a súa opinión resúltanos valiosa.

Ante calquera cuestión non dubide en porse en contacto connosco no telefono: 982133022, por email: asesoria@asesoriamarcosfernandez.es o a través de este formulario.

He leído y acepto la política de privacidad. (*)
 

Os campos sinalados cun asterisco (*) son obrigatorios

"; $lcTitulo .= "

Solicitud de información

"; $lcEstiloSeccion = "
"; $email="asesoria@asesoriamarcosfernandez.es"; $lcMensaje .= $lcTitulo; $lcMensaje .= $lcEstiloSeccion; $lcMensaje .= "Datos personales
"; $lcMensaje .= "Nome: ".$_POST['nombre']."
"; $lcMensaje .= "Dirección: ".$_POST['direccion']."
"; $lcMensaje .= "Email: ".$_POST['email']."
"; $lcMensaje .= "LOPD: Acepta las condiciones de privacidad.
"; $lcMensaje .= "
"; $lcMensaje .= $lcEstiloSeccion; $lcMensaje .= "Consulta"; $lcMensaje .= $_POST['observaciones']."
"; $_POST['nombre']=""; $_POST['direccion']=""; $_POST['email']=""; $_POST['observaciones']=""; $lcMensaje = wordwrap($lcMensaje,70); $lcHeaders = "MIME-Version: 1.0\n"; $lcHeaders .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-1\n"; $lcHeaders .= "From: Web Asesoria Marcos Fernandez - Solicitude de informacion <".$email.">\r\n"; if (mail($email, "Solicitud de informacion", $lcMensaje, $lcHeaders)) { ?>