ASESORÍA FISCAL - LABORAL - CONTABLE - SEGUROS
Garantía, Seriedade, Eficacia, Honestidade.

SERVIZOS:

  • Estudo e asesoramento para a creación de novas empresas.
  • Constitución de sociedades mercantís.
  • Constitución de sociedades civiles.
  • Constitución de comunidades de bens.
  • Expedientes de axudas e subvencións.
  • Planificación contable-fiscal e organizativa das empresas.
  • Expedientes de préstamos e subvencións (IGAPE, ICO, etc).
  • Intervención ante os distintos organismos públicos para a obtención de toda a documentación, licenzas e autorizacións que require o inicio da actividade.
C/. Álvaro Cunqueiro, nº15 - Entlo. 2
Apartado de correos 103 - 27780 FOZ (Lugo)
Telf.:982133022 - Fax.: 982133023
asesoria@asesoriamarcosfernandez.es